این روزها که بحث واردات خودرو داغ شده و مجلس نیز در مصوبه‌ای واردات خودرو را با همراهی و هماهنگی دولت آزاد کرده است، سوالات و ابهاماتی درباره اهداف این تصمیم مطرح شده است که باید توسط سیاست‌گذار در بخش دولت و مجلس مورد مداقه جدی قرار گیرد.

یک دیدگاه بگذارید