بحث اعطای حواله ماده اولیه قیر در سالهای اخیر همواره مورد چالش میان کارشناسان و اهالی سیاست بوده است. بروز بستر رانت و فساد و راهکارهای حذف این آسیب‌ها محورهای مهم این چالش هستند. در این گزارش به زمینه‌های بروز فساد و راه‌حل ریشه‌کنی آن پرداخته شده است.

یک دیدگاه بگذارید