وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از گام دوم انتشار صورت های مالی حسابرسی شده ۱۳۲شرکت بخش عمومی کشور در سامانه کدال خبر داد.

یک دیدگاه بگذارید