سرمایه گذاری یعنی فرآیند تبدیل وجوه نقد به یک یا چند دارایی به منظور نگهداری در زمان معین تا منافعی برای سرمایه گذار درآینده ایجاد کند.دارایی می تواند بصورت صندوق سرمایه گذاری،طلا،زمین،رمر ارز، سهام شرکت ها، کامودیتی ها در داخل یا خارج کشور باشند.تحقیق قبل ازسرمایه گذاری جهت شناسایی دارایی با بهترین شرایط، شرط لازم دستیابی به بهترین نتایج می باشد.
ماموریت ما چیست؟
پیام سفیدرو با درک نیاز سرمایه گذاران به انجام تحقیقات قبل از هرسرمایه گذاری،اقدام به تاسیس فعالیت دانش بنیان خدمات تحقیقات سرمایه گذاری بصورت حقیقی و درقالب گروه تحقیقات و آموزش سرمایه گذاری پیام سفیدرو نموده است.
که تابع قوانین کشور ایران است و درچارچوب قوانین صنفی، تجارت الکترونیک، ‌قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان وهنرمندان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار و قوانین سازمان بورس و سایرقوانین ارزی و بانکی کشور فعالیت می نماید.
ما همواره درحال جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و فرصت ها و شرایط سرمایه گذاری در رشته های مختلف سرمایه گذاری ازجمله مسکن،طلا،بورس،رمزارزها و… در داخل و خارج کشور می باشیم.
اگر قصد سرمایه گذاری دارید، ما می توانید نتایج تحقیقات سرمایه گذاری خود را دراختیار شما بگذاریم و یا بنا به درخواست شما اقدام به تحقیق نماییم.
آیا تحقیقات ما الزاما صحیح است و رسیدن به سود را تضمین می کند؟
تحقیقات ما، می تواند خطا و غلط باشد، همچنان که می تواند درست باشد، بنابراین هیچی تضمینی درخصوص صحت تحقیقات نمی دهیم و بنابراین باید بداند که ممکن است حتی دراثر استفاده از این تحقیقات، متحمل ضررو زیان شود و صراحتا اعلام می کنیم درسود و زیان شما سهیم نیستیم و مسئولیتی نداریم
در کلینیک سرمایه گذاری چه خدمات ارائه می کنیم؟
درکلینیک سرمایه گذاری، ما دریکی از قالب های زیر برای شما تحقیق و اظهارنظرمی کنیم
تک رشته ای : چنانچه قصد سرمایه گذاری دریکی از حوزه های هشت گانه موضوع فعالیت ما نظیر طلا،مسکن،رمرزارزها،بورس و…را دارید، ما آماده ایم تحقیقات خود را با شما به اشتراک بگذاریم و یا به درخواست شما اقدام به تحقیقات سرمایه گذاری نماییم.
چند رشته ای : چند قصد دارید همزمان درچند رشته اقدام به سرمایه گذاری نمایید و یا به دنبال جواب این پرسش هستید که ازبین بازارهای مختلف،هرکدام چقدر شانس سودآوری دارند شما می توانید ازتحقیقات ما دربخش چندرشته ای استفاده کنید
گفتگوی آزاد : اگرنیاز شما در بخش های تک رشته ای وچند رشته ای برطرف نمی شود و یا می خواهید درمورد سرمایه گذاری در کسب و کارها بررسی داشته باشید می توانید از بخش گفتگوی آزاد استفاده کنید.
درآکادمی سرمایه گذاری چه دوره هایی آموزش داده می شود؟ به نظرما داشتن سطحی ازسواد سرمایه گذاری برای همه ضروریست. درآکادمی سرمایه گذاری تلاش می کنیم تا این نیاز را برطرف نماییم.
باشگاه سرمایه گذاران :
درباشگاه سرمایه گذاران به دنبال ایجاد وحفظ جامعه ای با سطح دانش عمومی سرمایه گذاری هستیم. لذا بابت فعالیت سرمایه گذاران در وبسایت و دعوت از سایرین، امتیازاتی تعلق می گیرد که به کمک آن فردمی تواند ازخدمات کلینیک و آکادمی با مزایای بیشتربهره مند گردد
قوانین و مقررات
اینجانب با علم به شرایط زیر متقاضی استفاده ازخدمات تحقیقات سرمایه گذاری درکلینیک سرمایه گذاری می باشم :
1- کمیت و کیفیت خدمات در دوره های آموزشی در آکادمی و کلینیک سرمایه گذاری مورد قبول اینجانب می باشد.
2- می دانم این تحقیقات قطعی نیست و هیچ تضمینی درسودآوری برای من ندارد و می تواند منجربه ضررو زیان و یا سود کمتر برای من شود. دراین صورت اقرارمی نمایم مسئولیت سود و ضرر تماما برعهده اینجانب می باشد.
3- اطلاعات ارائه شده به اینجانب به معنای توصیه به خرید وفروش نمی باشد، هرچند که ازلفظ های مذکوراستفاده شده باشد،واینجانب شخصا اقدام به تصمیم گیری و سرمایه گذاری می نمایم.
4- متعهد می گردد ازاین تحقیقات جهت مصارف شخصی استفاده نمایم و ازانتشار آن به اشخاص ثالث و یا درفضای مجازی خودداری نماییم.
5- می دانم نتیجه تحقیقات به اینجانب اعلام می شود و مدارک،مستندات و متدولوژی تحقیقات به من ارائه نمی شود.
6- باتوجه به اینکه برخی از انواع سرمایه گذاری های درکشور، هنوز ازنظرقانونی تعیین و تکلیف نشده است، متعهد می گردد براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به سرمایه گذاری نمایم و درمواردی که در با قوانین ایران مغایراست، اقدام به سرمایه گذاری نکنم و یا ازمنابع ارزی ام درخارج ازکشور و تحت قوانین کشورهای ثالث اقدام نمایم و درهرصورت متعهد می گردد قوانین و مقررات ارزی کشور را به گونه ای رعایت نمایم که منجر به خروج یا ورود غیرقانونی ارز به کشورنشوم.
7- کمیت و کیفیت سرفصل های آموزشی ،مورد قبول اینجانب می باشد
8- دوره آموزشی صرفا برای استفاده شخص اینجانب ارائه شده است و درحفظ آن و جلوگیری از انتشار آن درفضای مجازی و یا استفاده شخص ثالث متعهد می گردم و چنانچه به هرنحو،عمدا یا سهوا منتشرگردید، متعهد به جبران ضرروزیان می باشم.
9- هزینه پرداخت شده درکلینیک و دوره های آموزشی قابل استرداد نمی باشد.