رفتار خنثی بازار به رشد نرخ ارز در برابر بیش‌واکنشی به احتمال کاهش نرخ ارز

پیش‌بینی بازار در تابستان به نتیجه مذاکرات و روند نرخ ارز بستگی دارد؛ البته رفتار و حرکت بازار با وجود رشد نرخ ارز همچنان غیرقرینه با این مؤلفه اثرگذار است. به‌طوری‌که در رشدهای دلار، بازار عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد

توثیق سهام بهترین راه‌حل برای دارندگان سهام عدالت بدون ضرر به کلیت بازار

امکان فریز کردن سهام عدالت از طریق توثیق سهام و ارائه تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری باعث می‌شود تا دیگر آن فرد؛ فروشنده خود سهام عدالت نباشد. بدین ترتیب نگرانی ناشی از فشار فروش آزاد شدن سهام عدالت رفع و